Καλάθι Αγορών: άδειο Wishlist άδειο
Καλάθι Αγορών:
άδειο
Wishlist
άδειο
"Τα Μυστήρια της Αρχαιότητος" - Θ.Ι. Λεφάκης (Δόμινος)

Η αγαθή τύχη έφερε εις χείρας μου ένα μικρό σύγγραμμα του Θ. Λεφάκη (Δόμινου) με τίτλο "Τα Μυστήρια της Αρχαιότητος". Εξαιρετικά ευπαθές, διεσώθη χάρη στη ψηφιοποίηση που ανέλαβε και διεκπεραίωσε δαπάναις της η Μαρία Βασιλοπούλου. Το βιβλίο χρονολογείται από τα τέλη του 19ου αιώνα και είναι αθησαύριστο, αφού δεν υπάρχει ούτε στον κατάλογο της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Διατίθεται ελευθέρως σε όσους μελετητές της εσωτερικής οδού επιθυμούν να το διαβάσουν.

Λ.Κ.Λ.