Καλάθι Αγορών: άδειο Wishlist άδειο
Καλάθι Αγορών:
άδειο
Wishlist
άδειο
ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
Πολυχρόνης Δημήτριος
ISBN: 978-618-84279-8-3
Μέγεθος: 14x20 cm
Σελίδες: 320
/
Βάρος: 385 gr
Τιμή: 19.00€
Διαθέσιμο

1η έκδοση: 2001 - Πύρινος Κόσμος
2η έκδοση: 2021 - Ιδιωτική έκδοση Δημήτριος Πολυχρόνης

Ἀπὸ καταβολῆς κόσμου ὑπῆρχαν στὴν άνθρωπότητα μυσταγωγικὲς ἑταιρεῖες καὶ μυητικὰ τάγματα ποὺ δροῦσαν ἀφανῶς, προάγοντας τὸ Θεῖο Ἔργο ἐπῖ τῆς γῆς. Οἱ Ἀδελφοὶ Ροδόσταυροι τῆς Ἀνατολῆς, οἱ Ἱππότες Θεουργοὶ Ἐκλεκτοὶ Κοὲν καὶ οἱ σύγχρονοι Μαρτινιστὲς ἀποτελοῦν διαφορετικὰ ὁρόσημα στὸ ἴδιο πνευματικὸ ρεῦμα ποὺ συνιστᾶ τὸν Εὐρωπαϊκὸ Ἐσωτερισμό. Στὸ βιβλίο τοῦτο, μετὰ τὸ πρῶτο μέρος ποὺ μᾶς εἰσάγει στὴν ζῶσα εὐρωπαϊκὴ μυσταγωγικὴ παράδοση, ὁ ἀναγνώστης θὰ βρεῖ μία ὁλόκληρη ἀνθολογία κειμένων ἀπὸ τὸν δέκατο ἕκτο αἰῶνα μέχρι σήμερα. Μῦστες τοῦ Πνεύματος ὅπως ὁ Ἑρρῖκος Κούνρατ, ὁ Ἰάκωβος Μπαῖμε καὶ ὁ Λουί-Κλὼντ ντὲ Σαίν-Μαρτὲν θὰ φωτίσουν διάφορες ὄψεις τῆς ἐσωτερικῆς Ἀτραποῦ ποὺ συνδέει τὴν Γῆ μὲ τὸν Οὐρανὸ καὶ θὰ ἀποκαλύψουν τὸ ὑψηλότερο μυητικὸ μυστικό: τὴν δυνατότητα τοῦ ἐνσαρκωμένου ἀνθρώπου νὰ ἐπιτύχει ἐδῶ καὶ τώρα τὸ θαῦμα τῆς πνευματικῆς τους μετουσιώσεως καὶ ὁλοκληρώσεως καὶ τῆς μεταμορφώσεώς του σὲ Θεῖο Ἐντεταλμένο ἐπὶ τῆς γῆς.

Αξιολόγηση προϊόντος
Το προϊόν δεν εχει αξιολογηθεί
Περισσότερες πληροφορίες ή απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας
Δείτε επίσης