Καλάθι Αγορών: άδειο Wishlist άδειο
Καλάθι Αγορών:
άδειο
Wishlist
άδειο
Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΙΣΜΟΥ (Νο88)
ΠΕΤΡΟΥ ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ
ISBN: 960-7921-03-8
Μέγεθος: 17x24 cm
Σελίδες: 514
/
Βάρος: 864 gr
Τιμή: 57.00€
Διαθέσιμο
Βιβλιοθήκη της Σφιγγός- Εκδόσεις Διμελή/Ιδεοθέατρον

  • Η σοβαρότερη και πλέον τεκμηριωμένη μελέτη που έχει γραφεί για τον Πυθαγόρα. Οι Διδάσκαλοι του Πυθαγόρου: Επιμενίδης, Φερεκύδης, Άβαρις, Αριστέας, Ερότιμος · Η Υπερβοραία (Θούλη) · Απόλλων ο Υπερβόρειος, Άβαρις ο ιερεύς του Υπερβορείου Απόλλωνος.
  • Πυθέας ο Μασσαλιώτης · Ορφική παράδοσις · Αί αποδημίαι του Πυθαγόρου: Αίγυπτος, Βαβυλών, Περσία (Μάγοι) · Η εγκατάστασις στον Κρότωνα · Η Πυθαγόρειος Κοινότης · Βαθμοί Μυήσεως · Η εξέλιξις του Πυθαγορισμού · Ο Πυθαγορισμός εις Ρώμην · Διάδοσις της Πυθαγορείου παραδόσεως κατά τον
  • Βυζαντινόν Μεσαίωνα εις την Αναγέννησιν: Μιχαήλ Ψελλός · Πλήθων ο Γεμιστός · Μαρσίλιος Φικίνος · Βησσαρίων · Τα τρία είδη της αρετής: σωφροσύνη, ανδρεία, δικαιοσύνη · Κοινωνιολογία · Πολιτεύματα · Έννοια και περιεχόμενον της «Παραδοσιακής Επιστήμης» · Αριθμητικά Σύμβολα · Αλφαβητικά Σύμβολα · Γεωμετρικά Σύμβολα: Πύρ (τετράεδρον) · Αήρ (οκτάεδρον) · Ύδωρ (εικοσάεδρον) · Γη (εξάεδρον ή κύβος) · Αιθήρ (δωδεκάεδρον).
  • Μουσική Αρμονία · Μεταφυσική όψις της Μουσικής και θεία προέλευσίς της · Λειτουργικαί και Θεουργικαί Επωδαί · Αστρονομία · Μουσικαί σχέσεις των πλανητών · Αστρική Πυθαγόρειος θεολογία · Δυαδικότης πνεύματος-ύλης εν τω κόσμω · Ελληνική θεολογία · Το Απόλυτον Εν-Αγαθόν · Σκιαγράφημα της Πυθαγορείου- Πλατωνικής θεολογίας: Ταξινόμισις της Θείας Ιεραρχίας · Οι υπερβατικοί θεοί · Οι εγκόσμιοι θεοί · Τα ανώτερα όντα · Νέοι θεοί · Πυθαγόρειος Κοσμολογία: Η Ψυχή του Κόσμου · Το Κεντρικόν Πυρ · Προέλευσις των ψυχών εκ της παγκοσμίου Ψυχής · Μετεμψύχωσις · Μετενσάρκωσις · Ο νοητός κόσμος · Το φυσικόν-ορατό σώμα · Η «πτώσις» της ψυχής · Η «κάθοδος της ψυχής».
  • Η αθανασία της ολικής Ψυχής του Κόσμου και των μεριστών ψυχών · Ανωτέρα και κατωτέρα ψυχή · Περί του Νοός · Εσχατολογία: Πεπρωμένα της αποσαρκωθείσης ψυχής · Ο «περίπλους» των ψυχών κατά τον Πλούταρχον · Η διέλευσις δια της πρώτης «σκοτίας» · Τα πεπρωμένα της ψυχής επί της Σελήνης · Κρίσις, πτώσις ή δεύτερος θάνατος · Ποίμανδρος · Η κάθαρσις των ψυχών δια του αέρος · Ηλύσια πεδία και νήσοι των Μακάρων · Σωτηριολογία-Λύτρωσις-Θέωσις: Το διάγραμμα του κόσμου των Οφιτών κατά Κέλσον, Ωριγένην, Hans Leisegang · Σύμβολα και Μύθοι: Όφις, Δράκων · Ωκεανός - Τηθύς · Εκάτη - Ιανός · Αφροδίτη - Ερμής · Ο Κάδμος φονεύων τον Δράκοντα · Ο Πύθιος Απόλλων · Ο οδοντωτός κόρυμβος του Ναού · Οι δύο ηλιοστατικαί πύλαι (Καρκίνος -Αιγόκερως) · Απόλλων - Διόνυσος, οι δύο λυτρωταί θεοί · Αι βαθμίδες της Τελειώσεως.
Αξιολόγηση προϊόντος
Σύνολο αξιολογήσεων: 6
Περισσότερες πληροφορίες ή απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας
Δείτε επίσης