Καλάθι Αγορών: άδειο Wishlist άδειο
Καλάθι Αγορών:
άδειο
Wishlist
άδειο
Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ
ISBN: 978-618-5589-17-2
Μέγεθος: 14x20 cm
Σελίδες: 88
/
Βάρος: 140 gr
Τιμή: 10.00€
Διαθέσιμο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ : Δημήτριος Πολυχρόνης

Περιεχόμενα :

Εισαγωγή
α. Το Χειρόγραφο
β. Ο χρόνος, ο τόπος, το περιβάλλον
γ. Οι αποδέκτες του κειμένου της Διδαχής
δ. Ο σκοπός - τα μέσα - ο τρόπος - η μέθοδος
ε. Δομή της Διδαχής
στ. Οι «Δύο Οδοί»
ζ. Η Θεία Ευχαριστία
η. Τα έσχατα
Διδαχή Κυρίου δια των δώδεκα αποστόλων τοις έθνεσιν (Πρωτότυπο κείμενο / Απόδοση στην νεοελληνική)
Παράρτημα: Οι «Δύο Οδοί» από την Επιστολή Βαρνάβα (Πρωτότυπο κείμενο / Απόδοση στην νεοελληνική)

Οπισθόφυλλο :

Ὁ Χριστιανισμὸς ἐν τῇ γενέσει του εἶχε πολὺ διαφορετικὸ χαρακτῆρα ἀπὸ αὐτὸν ποὺ γνωρίζουμε σήμερα.
Κατὰ τὴν πρώτη του ἐποχὴ ἀποτελοῦσε μυσταγωγικὴ παράδοση μὲ ἐπακριβῶς καθορισμένους στόχους καὶ μεθοδολογία. Αὐτὴ ἡ παράδοση ~ ποὺ ἀρχικῶς ἦταν προφορική ~ κατεγράφη καὶ διασώζεται στὸ σημαντικότατο πρωτοχριστιανικὸ κείμενο τῆς «Διδαχῆς τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων», τὸ ὁποῖον ἀνακαλύφθηκε τὸ 1873 στὴν Κωνσταντινούπολη.
Στὴν παροῦσα ἔκδοση τὸ ἀρχαῖο κείμενο συνοδεύεται ἀπὸ παράλληλη ἀπόδοση στὴν νεοελληνική, ἡ δὲ ἐκτενὴς εἰσαγωγὴ τοῦ μεταφραστῆ τονίζει τὶς μυσταγωγικὲς διαστάσεις τοῦ κειμένου, ἀνοίγοντας καινούργιους ἑρμηνευτικοὺς ὁρίζοντες.

Αξιολόγηση προϊόντος
Το προϊόν δεν εχει αξιολογηθεί
Περισσότερες πληροφορίες ή απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας
Δείτε επίσης