Καλάθι Αγορών: άδειο Wishlist άδειο
Καλάθι Αγορών:
άδειο
Wishlist
άδειο
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ (Τόμος 1) και η Καταγωγή της Μαγείας
ELIPHAS LEVI
ISBN: 978-618-5736-14-9
Μέγεθος: 14x21 cm
Σελίδες: 294
/
Βάρος: 466 gr
Τιμή: 29.50€
Διαθέσιμο

Βιβλιοθήκη της Σφιγγός Νο 018

Κατά μετάφρασιν Πέτρου Γράβιγγερ (Α΄έκδοσις 1958)

1η Έκδοση: Εκδόσεις Διμελή (2005)
2η παρούσα Έκδοση: Εκδόσεις Δίον (2023)
Μετάφραση: Πέτρος Γράβιγγερ
Επιμέλεια κειμένου: Ελένη Σιάμπου, Άννα Στάμου
Στοιχειοθεσία και Εξώφυλλο: Εκδόσεις Δίον

Από το Κεφάλαιον “Η Καταγωγή της Μαγείας” – 1ο Κεφάλαιο- “Μυθική καταγωγή της Μαγείας”: Εγένοντο, λέγει το Απόκρυφον Βιβλίον του Ενώχ, Άγγελοι πεσόντες εκ του ουρανού, διότι ηγάπησαν τας θυγατέρας της Γης. Κατ' εκείνας τας ημέρας, όταν οι υιοί των ανθρώπων επολλαπλασιάσθησαν, εγεννήθησαν θυγατέρες εξαιρετικού κάλλους. Και όταν οι Άγγελοι, οι υιοί του ουρανού, είδον αυτάς, κατελήφθησαν εξ έρωτος και έλεγον προς αλλήλους: Εκλέξωμεν συζύγους εκ του γένους των ανθρώπων και γεννήσωμεν τέκνα.
Τότε, ο αρχηγός αυτών Σαμυάσα είπεν αυτοίς: "Ίσως δεν θα έχετε το θάρρος να φέρητε εις πέρας την απόφασίν σας και θα είμαι τότε ο μόνος υπεύθυνος της πτώσεώς σας".
Εκείνοι όμως απήντησαν: "Ορκιζόμεθα να μη μεταμεληθώμεν και να φέρωμεν εις πέρας την πρόθεσίν μας". [...]

Περιεχόμενα (Με επεξηγηματικούς Πίνακες):

Μυθική καταγωγή της Μαγείας · Η Μαγεία του Ζωροάστρου · Οι δαίμονες και αι θυσίαι · Η Μαγεία εις τας Ινδίας · Ερμητική Μαγεία · Η Μαγεία εν Ελλάδι · Η μαθηματική Μαγεία του Πυθαγόρου · Η Αγία Καββάλα · Πρωταρχικός συμβολισμός της Ιστορίας · Ο Μυστικισμός · Μυήσεις και δοκιμασίαι · Η μαγεία της δημοσίας λατρείας · Τα Μυστήρια της Παρθενίας (Αγνίας) · Περί των δεισιδαιμονιών · Μαγικά Μνημεία · Ο Χριστός κατηγορούμενος επί μαγεία υπό των Εβραίων · Η Αλήθεια του Χριστιανισμού αποδεικνυόμενη υπό της Μαγείας · Ο Διάβολος · Οι τελευταίοι Εθνικοί · Αι παραδόσεις · Καββαλιστικαί εικόνες και ιερά εμβλήματα · Φιλόσοφοι της Αλεξανδρινής Σχολής · Η Μαγεία εις τους Βαρβάρους · Η επίδρασις των γυναικών · Οι σαλικοί νόμοι εναντίον των μάγων · Παραδόσεις επί της βασιλείας του Καρλομάγνου · Οι μάγοι · Περιβόητοι δίκαι · Δεισιδαιμονίαι σχετικώς με τον Διάβολον.

Αξιολόγηση προϊόντος
Σύνολο αξιολογήσεων: 3
Περισσότερες πληροφορίες ή απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας
Δείτε επίσης