Καλάθι Αγορών: άδειο Wishlist άδειο
Καλάθι Αγορών:
άδειο
Wishlist
άδειο
Η ΜΥΗΣΙΣ - ΗΤΟΙ ΠΩΣ ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΟΣΜΩΝ (Νο2)
RUDOLF STEINER
ISBN: Διμελής-Εκκρεμεί
Μέγεθος: 14x21 cm
Σελίδες: 298
/
Βάρος: 388 gr
Τιμή: 26.00€
Μη Διαθέσιμο

Βιβλιοθήκη της Σφιγγός- Εκδόσεις Διμελή
Α΄ έκδοσις 1943

Από τον ιδρυτή της Ανθρωποσοφίας Rudolf Steiner (1881-1925).
(Κατά μετάφρασιν Π. Γράβιγγερ)

Βιογραφικόν Σημείωμα περί Steiner · Η προσωπικότης του · Το γενέθλιον ωροσκόπιον του R.Steiner
Το συγγραφικόν έργον του Rudolf Steiner και αι εξ αυτού απορρέουσαι διδασκαλίαι · Πρόλογος της τρίτης Γερμανικής εκδόσεως.
- Συνθήκαι και Μέθοδοι · Συνθήκαι · Η Εσωτερική Γαλήνη · Οι Βαθμοί της Μυήσεως · Παρασκευή · Φωτισμός · Έλεγχος των Σκέψεων και Αισθημάτων
- Η Μύησις · Περί των εις τον Νεόφυτον επιβαλλομένων όρων · Απόκτησις της αδιαλείπτου Συνειδήσεως · Η διάσπασις της ανθρωπίνης προσωπικότητος διαρκούσης της αποκρύφου αγωγής
- Ο Φύλαξ του Κατωφλίου · Ο Μέγας Φύλαξ του Κατωφλίου · Η Ζωή και ο Θάνατος

Αξιολόγηση προϊόντος
Σύνολο αξιολογήσεων: 4
Περισσότερες πληροφορίες ή απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας
Δείτε επίσης