Καλάθι Αγορών: άδειο Wishlist άδειο
Καλάθι Αγορών:
άδειο
Wishlist
άδειο
Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ [Με νέα φωτοστοιχειοθεσία]
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ. ΧΑΛΑΣ
ISBN: Διμελής-Εκκρεμεί
Μέγεθος: 14x21 cm
Σελίδες: 316
/
Βάρος: 400 gr
Τιμή: 27.00€
Μη Διαθέσιμο

Οι δυο πιστοί της Αληθείας Μάρτυρες · Το ξάφνιασμα. Εις τι περιστρέφονται τα θαύματα του Χριστού. Πόθεν προέρχεται το Χάος και η σύγχυσις εις την κατανόησιν της εν τω παντί Αληθείας, Οι βίοι των Αγίων. Οι Θεοδίδακτοι. Τα εκπληκτικά μυστήρια, που συνδέονται με τους βίους των Αγίων. Στοιχεία προς την κατανόησιν της εν τω παντί Αληθείας · Ο θεμελιώδης νόμος, που διέπει και εξηγεί ολόκληρον την ανθρώπινην σταδιοδρομίαν · Η ολοθριωτάτη πλάνη της πνευματικής και πολιτικής ηγεσίας των νεωτέρων χρόνων · Εις τι οφείλεται η εξόφθαλμος αποτυχία διερμηνεύσεως των μέχρι σήμερον ασχοληθέντων με την εξήγησιν της «Αποκαλύψεως» · Οι κατά καιρούς ερμηνευταί της Αποκαλύψεως αντιπαρήλθον την κλείδα της κατανοήσεώς της: Τον εν ημίν Χριστόν» · Την κλείδα της κατανοήσεως της Αποκαλύψεως, της Βίβλου και «του κατά Χριστόν Μυστηρίου», την δίδει ο Ησίοδος! Τα 5 Γένη · Τι αποκαλύπτει ο Ησίοδος περί του Πέμπτου Γένους · Η κατωτάτη Βαθμίς «Πτώσεως» που εγνώρισε η Ιστορία · Το Πρώτος, Δεύτερον ως και το Τρίτον Γένος ήσαν «Ανδρόγυνα». Δηλαδή Ερμαφρόδιτα. Εις το μέσον του Τετάρτου Γένους γίνεται ο Χωρισμός των Φύλων · Το Μυστήριον του έρωτος εξηγούμενον υπό του Αριστοφάνους · Τι αποκαλύπτει ο Όμηρος περί του Τετάρτου Γένους · Υπό την Καλυψώ υποκρύπτεται το Μυστήριον της καλυφθείσης υπό τα ύδατα Ατλαντίδος, ως και το όνομά της υποσημαίνει · Πως εξηγεί η Ελένη Πέτροβνα Μπλαβάτσκυ το «Προπατορικόν Αμάρτημα» · Οι δύο του Ιησού Χριστού Πιστοί Μάρτυρες της «Αποκαλύψεως» δίδουν την Κλείδα της κατανοήσεως της εν τω Παντί Αληθείας, ως και τα αίτια της «Πτώσεως» και «Αναστάσεως» Ατόμων, Σκήπτρων, Εθνών, Ηπείρων ολοκλήρου της Ανθρωπότητος · Τα επτά η σεπτά, τα μυστήρια της εβδομάδος, αι αντιστοιχίαι. Ένα βιβλίον, που είναι συνδεδεμένον με Κοσμοϊστορικά γεγονότα! «Το Κέντρον της Παγκοσμίου Ισορροπίας» (Le Centre de l’ Equilibre Mondial) · Το μυστήριον, το περιεχόμενον εις το α΄ Κεφάλαιον της «Αποκαλύψεως» («Και η όψις αυτού ως ο ήλιος φαίνει εν τη δυνάμει αυτού») · Η δόξα…· Το Πνευματικόν Σώμα ή η Δόξα · Η Τριμέρεια του Ανθρώπου · Το «Αυγοειδές» · Το Ανώτατον και εκπληκτικώτατον των Μυστηρίων: Τι σημαίνει το «Εξαίφνης» · Πειραιεύς και ανοικοδόμησις · Σημείωσις.
Η με την Προϊστορίαν της Ανθρωπότητος σχετιζομένη αποκαλυπτικώτατη ρήσις του Χριστού · Η Θηρευτική, πολυτιμοτάτη Κλεις κατανοήσεως της εν τω Παντί Αληθείας…· Τους πραγματικούς λόγους της «Πτώσεως» της Ατλαντίδος και καταδίκης αυτής εις καταποντισμόν, αποκαλύπτει το Βιβλίον του Ενώχ · Ο Νόμος των αντιθέσεων συντελεστικώτατος εις την κατανόησιν της εν τω Παντί Αληθείας · Ο πρωταρχικός σκοπός της Πνευματικής και Πολιτικής Ηγεσίας είναι η ανακάλυψις του Εσωτερικού Υπούλου Εχθρού · «Ο ΓΚΟΛΕΜ» · Ο μέγιστος των υπούλων εσωτερικών εχθρών της συγχρόνου Εποχής · Τι συμβολίζει ο Γκόλεμ · Η παράβασις της Δεκάτης Εντολής · Η Μηχανή, το Δεύτερον Θηρίον της «Αποκαλύψεως» · Τα αίτια της Πτώσεως · Πως εξηγεί ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός τα «φύλλα της συκής» των Πρωτοπλάστων – Που ευρίσκει τα αίτια της «Πτώσεως» της Γερμανίας ο Ιβάν Τουργκιένιεβ · Το μίσος και ο φθόνος · Το Θηρίον της «Αποκαλύψεως» · Διατί χρησιμοποιείται το Σύμβολον και η Ιερογλυφία προς κάλυψιν και συσκότισν των Μυστηρίων · Η μεγίστη αμαρτία και βλασφημία .
Το νήμα της Αριάδνης · Το δράμα της «Αποκαλύψεως» · η Σπίθα ή Κοσμοχαλάστρα ή ο Ψευδοπροφήτης · «Βαβυλών, η πόρνη η Μεγάλη», και «το Θηρίον» · Ειδωλολατρεία · Η εκ τυφλών ανάβλεψις · Μετάνοια: Σπίθα ή Κοσμοπλάστρα · Ανάστασις ή «Η Καινή Ιερουσαλήμ»

Γνώμαι και κρίσεις επί των έργων του συγγραφέως Αντωνίου Φ. Χαλά:
+ ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών αείμνηστος Χρυσόστομος. (15/08/1932) · Ο Εθνικός μας Ποιητής Κωστής Παλαμάς · Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου των Παρισίων και πρεσβευτής της Ελλάδος εν Παρισίοις αείμνηστος Νικόλαος Πολίτης (20/7/1938) · Ο διάσημος Ελληνιστής, Θεολόγος και Συγγραφεύς, κ. Victor Magnien, καθηγητής του Πανεπιστημίου, της Toulouse, ο μεταφράσας την Ιλιάδα, και συγγράψας τα υπέροχα έργα: Theologie Grecque και Les Mysteres d’ Eleusis, επί του έργου του Αντ. Φ. Χαλά «Τα Σατιρικά Γυμνάσματα του Κωστή Παλαμά και η Σωκρατική Παράδοσις» · Ο γνωστός Συγγραφεύς και Δραματουργός κ. Πέτρος Σερράος · Ο γνωστός Λογοτέχνης και καθηγητής της Νεοελληνικής φιλολογίας εις το εν Αγκύρα Πανεπιστήμιον κ. Αβραάμ Παπάζογλου · Ο συγγραφεύς κ. Αθανάσιος Αθανασούλης · Το Αθηναϊκόν «Εμπρός» της 18/1/1919, αφιεροί το κύριόν του άρθρον εις το έργον «Le Centre de l’ Equilibre Mondial» · «Τα Σατιρικά Γυμνάσματα του Κωστή Παλαμά και η Σωκρατική Παράδοσις»

Αξιολόγηση προϊόντος
Σύνολο αξιολογήσεων: 2
Περισσότερες πληροφορίες ή απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας
Δείτε επίσης